slogan salonpohoda

SENSITIV IMAGO 530


V našej poradni používame biorezonančný prístroj Sensitiv Imago 530. Je to zariadenie, slúžiace na komplexné testovanie ľudského organizmu. Súčasťou je špičkový software Lifestream, ktorý je výsledkom dlhoročných laboratórnych výskumov špecialistov z celého sveta.

 P4100187

 

Čo sa skrýva za pojmom "biorezonancia"?

Biorezonancia je alternatívny medicínsky koncept, ktorý je založený na predpoklade, že elektromagnetické vlny môžu byť použité na zistenie chorobných procesov v organizme a prostredníctvom vhodne zvolenej terapie je možné prirodzene podporiť samoliečiacu schopnosť organizmu. V prvom rade sa vychádza zo zistenia, že ľudský organizmus je veľmi komplikovaný samoregulačný biologický systém.

To znamená, že má schopnosť si sám optimálne upravovať svoje vnútorné prostredie. Označujeme ho za biologický systém, pretože sa skladá z mnohých častí, ako sú rôzne orgány a tkanivá, ktoré v organizme spĺňajú svoju špecifickú úlohu. Spoluprácou týchto častí vzniká do dnes úplne neprebádaný biologický systém - ľudské telo.

Aby ľudské telo mohlo optimálne fungovať, jeho kľúčovou úlohou je zabezpečiť funkčnú formu komunikácie medzi jednotlivými časťami. Vďaka biorezonančnej metóde prístroja Sensitiv Imago 530, máme možnosť zaznamenať túto komunikáciu v zrozumiteľnej forme a následne zistiť momentálny stav organizmu a jeho jednotlivých častí.

 

Ako funguje biorezonancia prístrojom Sensitiv Imago 530?

Biorezonancia je neinvazívna metóda - to znamená, že na vykonanie komplexnej analýzy zdravotného stavu nikdy nie je potrebné fyzicky zasahovať do organizmu. Vrámci tejto metódy sa ľudské telo vníma ako komplex, ktorý pri svojom fungovaní vysiela slabé elektromagnetické vlnenie rovnako ako všetko ostatné v prírode. Toto vlnenie ovplyvňuje všetky zložky ľudského organizmu (bunky, orgány, sústavy) a udržuje ich v harmonickom zdravotnom stave.

Avšak, v prípade, že sa v tele začínajú, prípadne už organizmus prekonáva chorobné procesy, charakteristika týchto elektromagnetických vlnení sa mení. Každý chorobný proces (alebo pôvodca chorobného procesu - napr. parazit) má špecifickú odchýlku od tzv. "homeostázy".

Homeostáza je stav organizmu, pri ktorom jeho vnútorné prostredie zostáva vo svojom optimálnom stave, alebo "v rovnováhe". Ak sa organizmus nachádza v homeostáze, je zdravý a dokáže  vykonávať charakteristické činnosti v rámci toho, čo sa považuje za "normálne" pre daný organizmus.

Pre každú časť ľudského tela existuje stanovená norma, tá je individuálna a teda odlišná podľa toho o aký orgán sa jedná.

Pomocou biorezonančného prístroja Sensitiv Imago 530 je možné zistiť, ktoré časti tela (určí konkrétne orgány) sa vychyľujú od normy. V prípade, že prístroj zaznamená odlišnú rezonanciu jedná sa o chorobné procesy v organizme. Prístroj dokáže vyskúmať o aké procesy sa jedná a aj možné príčiny vzniku. 

 

Ako je to možné?

Prístroj Sensitiv Imago 530 má v databáze uložené modely všetkých chorobných procesov. Prístroj automaticky porovnáva elektromagnetické spektrum organizmu klienta s kritériami, ktoré obsahuje databáza. Tento proces je veľmi podobný čítaniu čiarových kódov v supermarkete. "Čiarový kód" je podobný elektromagnetickej stupnici každého procesu v organizme. Databáza prístroju Sensitiv Imago 530 obsahuje až 10200 spektogramových kombinácii.

 

Prístroj dokáže "prečítať" impulzy tela vyšetrovaného klienta, ktoré predá softwaru, ktorý ich spracuje a identifikuje všetky chorobné procesy, ktoré práve prebiehajú v tele klienta a to až s 96% presnosťou!

 

Prečo vyskúšať práve biorezonančný prístroj Sensitiv Imago 530?

Sensitiv Imago 530 predstavuje absolútnu špičku v biorezonancii. Tento prístroj bol schválený ako Medical Device Class IIA (od roku 2013 všetky Medical Device Class I stratili možnosť byť použité v zdravotníctve).

 

Prístroj Sensitiv Imago 530 má unikátnu diagnostickú, prognostickú a ozdravovaciu technológiu, ktorá umožňuje vykonať úplnú analýzu ľudského organizmu s revolučnou 96% presnosťou bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom narušila integritu ľudského tela.


Sensitiv Imago 530 meria nielen biorezonanciu a NLS, ale zároveň aj biologickú impedanciu. Nepracuje s virtuálnym, ale konkrétnym klientom a na rozdiel od iných na trhu dostupných prístrojov, ktoré sa tvária ako biorezonancia a obsahujú maximálne 60 triggerových senzorov (jednosmerné senzory, ktoré naviac chytajú informácie z okolia) obsahuje systém 530-tich bistabilných senzorových analyzátorov (SBA snímačov), 12.000 kvázisenzorov (nevyhnutné pre rozlíšenie frekvencií klienta, terapeuta a okolia) a jeho presnosť je 96%.


Sensitiv Imago 530 dostal prestížne ocenenie ZLATÚ MEDAILU za najlepší medicínsky diagnostický prístroj v roku 2009 v Plovdive na medzinárodnej technickej konferencii. Tento prístroj je možné použiť ako základ pre seriózne vedecké práce.

certifikatimago1

certifikatimago2


Na vývoji biorezonancie sa podieľalo USA, Rusko a Japonsko. Tento prístroj bol pôvodne určený iba pre kozmonautov. Dlho sa biorezonancia využívala iba pre vojenské účely. Až Holding Alfa - Med začal biorezonanciu využívať výhradne k medicínskym účelom.


Sensitiv Imago nie je možné porovnávať s prístrojmi ako je Oberon, Metatron, alebo Diacom. Za kvalitný prístroj je možné považovať iba Bicom, ktorý ale nie je biorezonanciou v pravom zmysle slova, pracuje na princípe akupunktúrnych bodov v každom meridiáne a meranie na ňom je čiastočne subjektívne. Technológiu Sensitiv Imago je preto nemožné porovnávať s inou diagnostickou metódou alebo prístrojom.


Každý mikroorganizmus má svoje vlastné frekvenčné spektrum. Každá bunka, orgán, tkanivo majú svoj vlastný rozsah frekvencií, vďaka ktorým sme schopní určiť stupeň odchýlky od normy.

 

Sensitiv Imago 530 určí všetky súvislosti a umožňuje terapeutovi odhaliť príčiny problémov.

 

Čo všetko dokáže?

Prístroj Sensitiv Imago 530 je schopný:

 • detekovať možné choroby v organizme, stupeň ich možného vývoja a potencionálnu možnosť zhoršenia

 • detekovať ochorenia v organizme a ich štádiá vývoja

 • maximálne efektívne a individuálne stanoviť priebeh zotavenia

 • vykonať neinvazívnu biochemickú analýzu homeostázy krvi

 • vykonať neinvazívnu analýzu mikroflóry v organizme

 • detekovať prítomnosť vírusov, baktérii a iných cudzopasníkov

 • vyformovať diétu v závislosti na krvnej skupine

 • identifikovať osobné predispozície a rizikové procesy prebiehajúce v tele

 • detekovať možné alergény a ich príčiny

 • identifikovať predispozície k ochoreniam

 • stanoviť prognózu ochorenia

 • zostaviť variabilnú analýzu homeostázy systémov a orgánov

 • určiť hodnoty biologickej aktivity mikroflóry

 • monitorovať a identifikovať zmeny v orgánoch: funkcionálne a štrukturálne

 • determinovať acidobázickú rovnováhu v tkanivách

 • umožňuje identifikovať efekt minerálnych kameňov na organizmus a vybrať vhodný minerál pre konkrétny organizmus

 • umožňuje identifikovať efekt kontaminantov a psychologických faktorov na časti organizmu

 • umožňuje zistiť správny výber a dávkovanie potravinových doplnkov alebo liekov pomocou testovania v biorezonančnej komore prístroja

 

Naviac, obsahuje širokopásmové filtre spektronozod od viac ako 30 najlepších spoločností a výrobcov potravinových doplnkov. Obsahuje tiež spektogramy všetkých typov toxínov ako sú jedlo, medicína, produkcia, endogénne faktory. Vďaka tomu je schopný:

 

 • individuálne vybrať vhodný liečivý prostriedok z viac ako 1760 možných variant pričom vychádza zdravotného stavu klienta

 

Sensitiv Imago 530 dokáže automaticky vybrať metódu ozdravovania a testovania liekov pre najlepšie výsledky a zlepšenie celkového zdravotného stavu na základe zistených chorobných zmien v organizme.

 

 • prístroj ponúka aj možnosť terapii ako frekvenčná kompenzácia, BRT kompenzácia a spektronozódy

   (viac o tomto druhu terapie sa môžete dočítať v sekcii "Možnosti terapie")

 

P4100191

 

Ako sa pripraviť na meranie na prístroji Sensitiv Imago 530 a pre koho je vhodné?

Kontraindikácia je kardiostimulátor a epilepsia. To znamená, že pre ľudí s takýmito zdravotnými  ťažkosťami táto metóda nie je vhodná, pretože by mohla ich zdravie ohroziť. Pre zvyšok populácie je táto metóda maximálne bezpečná, bezbolestná, nedochádza k žiadnemu poškodeniu organizmu. Na meraní sa môžu zúčastniť aj deti.

Pred meraním sa odporúča dve hodiny nejesť. Počas týchto dvoch hodín je vhodné piť iba čistú vodu, prípadne nesladený čaj. Pred vyšetrením by sa nemalo fajčiť, piť alkohol ani káva.

Počas vyšetrenia sa nesmú na tele klienta nachádzať žiadne kovy - vrátane náušníc, hodiniek, retiazok a okuliarov.

Na návštevu u nás Vám odporúčame vyhradiť si aspoň 2 hodiny z Vášho času.

 

 

Poznámka!

Vyšetrenie by malo byť použité k informačným a preventívnym účelom.
Táto metóda nenahradzuje ultrazvuk, X-ray, EKG, MRT, atď. Nesmie byť
použité k stanoveniu definitívnej diagnózy charakterizujúcej štrukturálne
zmeny tkanív (polypy, adenómy, fybrómy, cysty). Preto by prehľad výsledkov
mal byť podrobený ďalšej analýze a skonzultovaný so špecializovaným
lekárom.