slogan salonpohoda


 

V našej poradni ponúkame tri hlavné možnosti terapie:

 

- Biorezonančná terapia na prístroji Sensitiv Imago 530

- Frekvenčná terapia na prístroji známom ako Plazmový generátor RPZ 14

 

 

P4100150

 

BIOREZONANČNÁ TERAPIA NA PRÍSTROJI SENSITIV IMAGO 530


 

Čo je to biorezonančná terapia?

Je to relatívne nová metóda terapie, prvý krát s ňou prišli v roku 1977 páni Dr. H. Morrel a Ing. E. Rashe. Terapia spočíva v energoinformačnom pôsobení na bunky tkanív a orgánov. Toto pôsobenie umožňuje zmeniť ich momentálny chorobný stav do takmer ideálnej kondície a tak opäť zabezpečiť ich optimálne fungovanie. Energoinformačné vzory zdravých orgánov sú zaznamenané v pamäti prístroja. V prípade, že sú procesy samoregulácie ľudského tela narušené, môže akékoľvek patologické vlnenie pôsobiace na organizmus spôsobiť ochorenie.

 

Aké metódy biorezonančnej terapie ponúka biorezonančný prístroj  Sensitiv Imago 530?

Prístroj ponúka možnosť:

- frekvenčnej kompenzácie

- BRT kompenzácie

- spektronozód

 

Čo je to a ako funguje frekvenčná kompenzácia?

Frekvenčná kompenzácia je v dnešnej dobe jednou z najefektívnejších metód predovšetkým v oblasti prevencie, ktorá sa snaží minimalizovať nutné množstvo prijímaných liekov. Požadovaný efekt je docielený vďaka stimulácii prirodzenej obranyschopnosti organizmu, vylučovaniu toxínov a toxických metabolických produktov, a tiež vďaka deaktivácii infekcie, regenerácie tkanív, a stimulácii ďalších regeneračných procesov v organizme.

Vďaka univerzálnosti metódy a individuálnemu prístupu k zdraviu konkrétneho človeka, môže frekvenčná kompenzácia pomôcť pri rôznorodých obtiažach. Môže sa použiť pri chronických kožných problémoch, bradaviciach, vypadávaní vlasov, endokrinných a hormonálnych poruchách, depresiách, migrénach, zníženej obranyschopnosti organizmu, osteoporóze, artritíde a pri mnohých ďalších problémoch.


Mieru zlepšenia môžeme pozorovať v priebehu kúry na monitore zariadenia. Bežné lieky, ktorými sme si zvykli liečiť rôzne ochorenia v skutočnosti liečia len symptómy, neliečia ich príčiny. Niekedy je použitie liekov nevyhnutné, ale k úplnému uzdraveniu sa musí organizmus dostať sám pomocou prirodzených procesov.

 

Frekvenčné kompenzácie skracujú dobu počas ktorej je nutné užívať lieky a v niektorých prípadoch umožňujú vyhnúť sa liekom úplne. Frekvenčná kompenzácia tak ako ju poznáme dnes v sebe zahrňuje mnohé pokroky z medicíny, biofyziky a informačných technológií. Ide o široko používanú metódu napríklad v Nemecku, USA, Rakúsku, Švajčiarsku, Finsku a Maďarsku.

 

Frekvenčná kompenzácia je oveľa všeobecnejší typ biorezonančného pôsobenia – na rozdiel od BRT kompenzácie ovplyvňuje celú oblasť orgánu.

 

Výhody tejto metódy:

+ využitie vlastného elektromagnetického vlnenia klienta

+ schopnosť odlíšiť fyziologické (zdravé) vlnenie od patologického (chorobného)

+ možnosť inverzie a zosilnenia patologického vlnenia, obnova a posilnenie fyziologického vlnenia

 

Čo je to a ako funguje BRT kompenzácia?

BRT kompenzácia sa vykonáva cielene na ohraničené štruktúry tkanív orgánu, ktoré prechádzajú najväčšími zmenami. K tomuto účelu sa vytvorí koridor pôsobenia inverzných elektromagnetických vĺn pacienta iba pre danú oblasť, preto nedochádza k poškodeniu tkaniva orgánu, čo je veľmi dôležité pri komplexnom ozdravovaní organizmu.

Vykonanie BRT kompenzácie normalizuje mikroflóru orgánu, odstraňuje zápalové procesy a obnovuje správne funkcie orgánov.

 

Čo sú a ako fungujú spektronozódy?

Súčasťou zariadenia Sensitiv Imago je biorezonančná komora, ktorá umožňuje odovzdávať určitú informáciu takým substanciám, ako je voda, lieh alebo homeopatický cukor. Tým umožní vznik prípravkov - spektronozód individuálne zhotovených pre konkrétne choroby u konkrétneho pacienta.

Spektronozóda je špecifická kombinácia kogerentných frekvencií používaných na získanie hotových foriem s presne nasmerovaným pôsobením. Základom pôsobenia spektronozód je prebudenie skrytých rezerv organizmu, čím je zaistený široký rozsah využitia prípravkov a absencia škodlivých vedľajších účinkov či kontraindikácií.

 

Je možné vytvoriť dva typy spektronozód:


ANTIBAKTERIÁLNE - jedná sa o druh spektronozód zameraný napríklad proti nejakému konkrétnemu mikroorganizmu, ktorý svojou prílišnou aktivitou klientovi škodí. V prípade takéhoto spektronozodu je potreba následne vybrať vhodné dávkovanie.


FYZIOLOGICKÉ - tento druh spektronozód je určený predovšetkým na podporu konkrétnych orgánov pacienta. V tomto prípade sa dávkovanie nevyberá, ale zostáva univerzálne v závislosti na tom, aká substancia bola použitá. Pri správnom vytvorení a výbere môžu byť spektronozódy 10x účinnejší, než ostatné spôsoby liečby.

 

 

FREKVENČNÁ TERAPIA NA PRÍSTROJI ZNÁMOM AKO PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14


 

Čo je to plazmový generátor RPZ 14?

Plazmový generátor RPZ 14 je prístroj, ktorý využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov Dr. Royala Raymonda Rifa. Vďaka jeho výskumu dnes možo používať túto metódu, zvanú elektroherbalizmus, na neinvazívnu likvidáciu patogénnych mikroorganizmov v organizme. Táto metóda je overená a používaná tisíckami ľudí.

 

P4100152

 

Na čo sa používa?

Vďaka tejto metóde je možné eliminovať mikroorganizmy ako sú napríklad

  • vírusy
  • baktérie
  • plesne
  • parazity

a veľmi jednoduchým, neinvazívnym spôsobom ich zneškodniť.

Vďaka tejto metóde dnes máme možnosť zbaviť sa patogénnych mikroorganizmov vo veľmi krátkej dobe a relatívne jednoducho.

 

Prečo a kedy absolvovať frekvenčnú terapiu na plazmovom generátore RPZ 14?

Pred samotnou terapiou je vhodné podrobiť sa komplexnej analýze zdravotného stavu na biorezonančnom prístroji Sensitiv Imago 530, ktorý dokáže odhaliť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov v tele človeka. Tieto mikroorganizmy môžu stáť za príčinou mnohých chornických ochorení a zdravotních ťažkostí. Z toho dôvodu odporúčame ich elimináciu frekvenčnou terapiou najúčinnejším plazmovým generátorom RPZ 14.

 

Ako to funguje?

Systém je založený na vysielaní vopred stanovených overených frekvencii, ktoré spôsobia uhynutie daných patogénnych mikroorganizmov. Pri likvidácii patogénov takýmto spôsobom človeku nehrozí nebezpečie nakoľko frekvenčné pásmo človeka nie je zasiahnuté.


Výskum Dr. Royala Raymonda Rifeho poukázal na to, že pre každý mikroorganizmus existuje frekvencia pri ktorej umiera v prípade, že je jej vystavený. Skúmal ako ožarovanie patogénov pomocou plazmového žiariča umožňuje ich rozkmitanie, rozpad a následnú smrť smrť pri rozličných frekvenciách.


Ďalší poznatok ku ktorému pán Dr. Rife dospel, je fakt, že patogény majú schopnosť sa meniť za určitých, pre ne vyhovujúcich podmienok, na iný patogén. Tento jav bol pozorovaný hlavne v kyslom prostredí. Vďaka tomu dnes vieme, že nebezpečenstvo patogénov je vyššie v prekyslenom organizme nakoľko sú schopné mutovať rýchlejšie a na nebezpečnejšie formy.

 

Pôsobenie Plazmového generátora RPZ 14 si môžete pozrieť KLIKNUTÍM SEM.

Viac informácii o pánovi Dr. Rife  KLIKNUTÍM SEM

 

 

Prečo práve plazmový generátor RPZ 14?

Na terapeutické účely používame plazmový generátor RPZ 14 vyrábaný spoločnosťou Zapper technology s.r.o. Momentálne je to najdokonalejší prístroj tohto typu a preto sa radí na prvé miesto vo svete.

plazma

 

Pre koho je táto terapia vhodná?

Frekvenčná terapia je bezkontaktná. Odporúčaná diaľka dosahu terapie je 15 metrov, ale pre čo najlepšie výsledky je ideálna vzdialenosť do 8 metrov. Je vhodná pre všetky vekové kategórie. Nie je však vhodná pre ľudí s kardiostimulátorom, epileptikov a ľudí s kovovými implantátmi (kĺbne, zubné).

 

P4100145

 

Čo je možné očakávať po terapii?

Je potrebné si uvedomiť, že po uhynutí patogénov dochádza k zaťaženiu organizmu toxínmi. Pochopiteľne, chvíľu to potrvá kým sa telo vysporiada s nadmernou toxicitou.


Možné ťažkosti po plazmovaní (spôsobené zvýšenou toxicitou v organizme):

  • únava
  • bolesť hlavy
  • nevoľnosť
  • problémy so stolicou (hnačka alebo zápcha)
  • hlieny, uhynuté parazity, červy, vajíčka v stolici


V našej poradni používame prostriedky, ktoré napomáhajú a urýchľujú proces vylučovania odpadových látok z tela a pomáhajú telu vyrovnať sa s toxínmi. Je tak možné dosiahnuť rýchlejšie rozloženie odumretých patogénov a ich elimináciu z organizmu.

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.